Питание

ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਆਈਐਸ ਕਰੀਮ ਵਿਅੰਜਨ

ਘਰੇਲੂ, ਵਿਅੰਜਨ ਵਿਚ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ.

ਘਰ ਵਿਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: • ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ 20 ਮਿੰਟਾਂ- 1 ਘੰਟਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ • ਆਈਸ-ਕਰੀਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵਿਅੰਜਨ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਫੈਟ . ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ...

ਘਰੇਲੂ, ਵਿਅੰਜਨ ਵਿਚ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ. ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੋ »

ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ

ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ

"ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ" ਦੁੱਧ? "ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਪੀਓ, ਖਾਓ)?" ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿਓ. ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ? "" ਜੇ ਦੁੱਧ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? "ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ...

ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੋ »

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਭਰੌਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਥੀਮ "ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ...

ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੋ »

ਕਾਮੋਰਵਸਕੀ ਲਈ ਮੇਚ, ਸਾਰਣੀ

ਛੇ ਮਹੀਨੇ 06: 00 - 07: 00 - ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ / ਢੁਕਵਾਂ ਦੁੱਧ ਫਾਰਮੂਲਾ 10: 00 - 11: 00 - ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਥੰਧਿਆਈ ਕੀਫਿਰ 150ml * + ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ 30mg ** 14: 00 - 15: XUMUMNUM ਮੀਲ XXXXX: XUMUMNUM ਮੀਲ XLXXXXXXXXXXX XUMUMXUMUM X: 00 ** 18 - 00: 19 - ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ / ਸਵੀਟ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਫਾਰਮੂਲਾ 00: 22 - 00: 23 - ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ / ਢੁਕਵਾਂ ਦੁੱਧ ਫਾਰਮੂਲਾ * ਕੇਫਿਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ...

ਕਾਮੋਰਵਸਕੀ ਲਈ ਮੇਚ, ਸਾਰਣੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੋ »

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕੇਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਮੀ ...

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੋ »

12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਬੇਬੀ ਭੋਜਨ 12 ਮਹੀਨਾ

ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ: 1 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਇਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ - ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ, ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੌਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ...

ਬੇਬੀ ਭੋਜਨ 12 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੋ »

ਬੱਚਾ ਭੋਜਨ 11 ਮਹੀਨੇ

ਬੇਬੀ ਭੋਜਨ 11 ਮਹੀਨਾ

ਬੇਬੀ ਪੋਸ਼ਣ: 11 ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਕ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਇਸ ਯੁਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੇਨੂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ, ਮੀਟ, ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ, ਕੇਫਰ, ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬ੍ਰੈੱਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਕਰੋ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ...

ਬੇਬੀ ਭੋਜਨ 11 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੋ »