ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਸ

ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਸ਼

ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਰਸ਼ ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਰੂਟ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਬੀਟ ਨਾਲ ਬੋਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.

ਕੇਵੈਸ ਨਾਲ ਮੂਲੀ

ਮੈਂ ਇਸ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ. ਮੇਰੀ ਵਿਅੰਜਨ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਮੰਮੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ. ਇਹ ਕਟੋਰੇ ਵਰਤ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ relevantੁਕਵਾਂ ਹੈ.

ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਕ ਓਕਰੋਸ਼ਕਾ

ਓਕਰੋਸ਼ਕਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਕਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ. ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਬਲਿਆ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਕ ਓਕਰੋਸ਼ਕਾ ਲਈ ਵਿਅੰਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਕਟੋਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈ