ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ

ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ mamaclub.info (ਅੱਗੇ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ.

ਇਹ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪੰਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ "ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ") ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:
- ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸੰਗਠਨ

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸ਼ਬਦ "ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲੇਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਟਿਕਾਣਾ "ਕੂਕੀਜ਼" ("ਕੂਕੀਜ਼") ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. "ਕੂਕੀਜ਼" ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. "ਕੂਕੀਜ਼" ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਪਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. "ਕੂਕੀਜ਼" ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (Google, Yandex, Facebook, ਆਦਿ) ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਉਪਭੋਗੀ ਲਈ ਸਭ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈਲਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਬਾਰੇ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਮਦਦ" ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਕੂਕੀਜ਼" ਲਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਈਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ

ਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ (ਪੇਜ਼ ਹਾਇਪਰਲਿੰਕਸ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ) 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਹੈ. ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ:
1. Google ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ;
2. DoubleClick DART ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ Google ਦੁਆਰਾ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ AdSense ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.
3. ਗੂਗਲ ਫਾਇਲ «ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ» ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ (ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ
4. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
5. ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੂਕੀ ਡੋਰਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ Google ਸਮੱਗਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ.

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਾਈਟ, ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ, ਜੇ, ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਸਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜ ਸਾਈਟ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਨਾ ਕਰੋ. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਹੈ. ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਟ 'ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ", ਜ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਈਟ' ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦੌਰਾ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੂਕੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ:

ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.