Bwydo mam nyrsio

Yr hyn y gallwch ei fwyta yn y mis cyntaf ar ôl genedigaeth

Beth allwch chi ei fwyta mom nyrsio yn y mis cyntaf?

Mae'r mis cyntaf ar ôl genedigaeth yn llawn darganfyddiadau, llawenydd ac anawsterau. Mae mam yn poeni ar yr un pryd am filoedd o faterion yn ymwneud ag iechyd, maeth, ymddygiad y babi. Mae hi hefyd yn gwrando ar ei chorff, sut mae'n ymddwyn mewn sefyllfa newydd ar ei gyfer. Un o'r materion dybryd yw maeth y fenyw ei hun, oherwydd mae ei hiechyd a maeth y babi yn dibynnu arno. Y pwnc “beth i'w fwyta ...

Beth allwch chi ei fwyta mom nyrsio yn y mis cyntaf? Darllenwch yn llwyr "