Iechyd Babanod

Sut i helpu plentyn gyda gazikah yn y stumog?

Ganwyd plentyn! Mae iechyd a lles babi yn ystod misoedd cyntaf bywyd yn dibynnu i raddau helaeth ar ofalu amdano. Gall y prawf cyntaf ddechrau i'r fam yn yr ysbyty. Rydym yn siarad am ffenomen mor annymunol â gaziki. Beth ydyw, pam maen nhw'n codi a sut i helpu babi newydd-anedig i gael gwared ar geir nwy - gadewch i ni siarad am hyn yn fwy manwl. Rhesymau dros ymddangosiad gweithwyr nwy Cydnabod bod ...

Sut i helpu plentyn gyda gazikah yn y stumog? Darllenwch yn llwyr "

Pan welais sut mae'r wyrthopedydd hwn yn trin y babi, roeddwn mewn sioc. Ond yna roeddwn i'n synnu dim ond!

Postiwyd y fideo hon ar y Rhyngrwyd gan fam yr archwiliwyd ei babi newydd-anedig gan un o'r meddygon mwyaf proffesiynol yng nghlinig Ott yn St Petersburg. Ond ar ôl gwylio'r fideo hon, mae teimladau anghyson iawn yn codi. Y cwestiwn yw: ai triniaeth neu fwlio hwn yw'r babi? Pan welwch hyn, mae'n annhebygol eich bod yn dal eisiau mynd gyda'ch plentyn at yr orthopedig. Mae gweithdrefnau ataliol o'r fath yn debyg i ...

Pan welais sut mae'r wyrthopedydd hwn yn trin y babi, roeddwn mewn sioc. Ond yna roeddwn i'n synnu dim ond! Darllenwch yn llwyr "

Rhestr o feddyginiaethau i'w gorffwys gyda phlentyn ar y môr

Rhestr o feddyginiaethau ar y môr gyda phlentyn.

Mae'n digwydd yn aml, ar gyfer yr holl baratoadau cyn y daith, ein bod yn anghofio am y peth pwysicaf, ynglŷn â gofalu am gynnal ein hiechyd ar wyliau, sef am y meddyginiaethau hynny a fydd yn ein helpu i'w warchod yn ystod y daith i'r môr. Ehangu testun .. Rydyn ni'n syml yn anghofio gwneud rhestr o feddyginiaethau ar gyfer y daith, ac yna rydyn ni'n rhoi meddyginiaethau mewn cês ar ...

Rhestr o feddyginiaethau ar y môr gyda phlentyn. Darllenwch yn llwyr "

sut i beswch babe

Peswch mewn babanod

Achosion peswch mewn babanod Yn amlaf (mewn 90% o achosion), mae peswch mewn plant yn symptom o heintiau firaol anadlol acíwt (ARVI). Yn yr achos hwn, gellir lleoli'r broses heintus ac ymfflamychol yn yr uchaf (trwyn, nasopharyncs, oropharyncs) ac yn y llwybr anadlol isaf (laryncs, trachea, bronchi, ysgyfaint). Achos arall o beswch mewn plant yw llid yr organau ENT (trwyn, sinysau paranasal, pharyncs), presenoldeb ...

Peswch mewn babanod Darllenwch yn llwyr "