Cwrs cyntaf

Cawl Kharcho gyda stiw

Cawl bwyd Sioraidd traddodiadol yw Kharcho. Mae'r dysgl hon wedi bod yn hoff iawn o'n meistresi ac mae eisoes wedi'i hystyried yn eithaf cyffredin. Heddiw, byddaf yn dweud wrthych sut i wneud cawl

Borsch gyda phys

Gallwch ddod o hyd i lawer o ryseitiau borscht a heb os, bydd pob un yn dda yn ei ffordd ei hun. Heddiw, dywedaf wrthych sut i goginio borsch gyda phys. Mae'n troi allan yn flasus iawn a

Borsch gyda phwmpen

Rwy'n hoff iawn o bwmpen ac yn y tymor rwy'n ceisio ei ychwanegu at y diet gymaint â phosibl. Yn y gaeaf, rwy'n defnyddio rhew a heddiw byddaf yn dweud wrthych trwy esiampl pa mor flasus

Shurpa gyda thomatos

Bydd shurpa persawrus a chyfoethog gyda thomatos yn eich cynhesu'n well nag unrhyw ddiod, os ydych chi'n ei weini'n boeth i ginio neu ginio - dim ond poeth oen yr ydych chi'n ei fwyta. Cawl

Cawl cebab

Pe bai barbeciw wedi'i baratoi o ran ei natur, ond byddai'n fwy nag y gallech chi ei fwyta? Peidiwch â digalonni a mynd ag ef adref. Coginiwch y cebab drannoeth