Mamolaeth

Rhwymedd mewn plant: beth am aros yn rhy hir?

Pa mor gyffredin yw rhwymedd mewn plant? Pa symptomau sy'n dynodi rhwymedd cronig? A all afiechyd peryglus fod yn achos? Sut i drin rhwymedd? Pa mor ddefnyddiol yw plannu plentyn mewn poti ar ôl bwyta? Pa rôl mae maeth yn ei chwarae? Rhwymedd -

Ffeithiau Hunllef 7 Ynglŷn â Hynafiaeth

Lle ar gyfer genedigaeth Sut oedd yr enedigaeth? Gofalu am Barc newydd-anedig yn y baddon Peidiwch â golchi'r plentyn tan wythnosau 6 Rhwymu'r abdomen i'r plentyn Gosododd y fydwraig esgyrn y benglog i'r newydd-anedig Taflwyd Colostrwm allan Ar ôl esgor, rhoddwyd fodca i'r menywod gwerinol, a rhoddwyd coffi i'r merched bonheddig.

Pam na ddylai rhieni adael i'w plentyn grio am amser hir?

Pam mae plant yn crio? Gall llawer o “Awgrymiadau Da” ar gyfer Delio â Chanu Plant sy'n Canu dawelu meddwl plant. Pam mae cri hir yn beryglus? Am dros 70 o flynyddoedd, mae pediatregwyr wedi bod yn argymell rhieni i adael eu plant yn crio ar eu pennau eu hunain. Mae astudiaethau newydd wedi dangos y gwrthwyneb