Cyfieithydd Dream

Pam mae dŵr budr yn breuddwydio: mewn gwydr, mewn cronfa ddŵr? Prif ddehongliadau - pam mae dŵr budr yn breuddwydio, boddi ynddo, ei yfed

  Mae breuddwydion yn aml yn dod ag emosiynau cadarnhaol, ond mae yna rai, ac ar ôl hynny mae'n peri pryder mawr i'r enaid. Cynghorir dehongli breuddwydion i ddehongli breuddwydion yn llwyr, ac nid cymeriadau unigol ynddynt yn unig. Beth sy'n breuddwydio am ddŵr budr? Gwerth ei ddeall. Beth sy'n breuddwydio am ddŵr budr - y prif