Beichiogrwydd

arwyddion cyntaf beichiogrwydd cyn menstru

Arwyddion cyntaf beichiogrwydd cyn menstru

Arwyddion cyntaf beichiogrwydd cyn oedi'r mislif Mae'r fenyw yn dysgu am ddechrau'r beichiogrwydd pan fydd oedi yn ystod y mislif. Yn ddiau, cynhelir prawf. Ond ar wahân i hyn, mae yna nifer o arwyddion y gall menyw benderfynu bod bywyd newydd yn cael ei eni yn ei chorff. Cyfog a chysgadrwydd. O'r bore cyntaf, mae anghysur yn y corff ar ffurf cyfog yn cynyddu'n raddol, mae hyn oherwydd newidiadau ...

Arwyddion cyntaf beichiogrwydd cyn menstru Darllenwch yn llwyr "

Sut i ddilyn y dannedd yn ystod beichiogrwydd

Mae beichiogrwydd yn cael ei ailstrwythuro'n sylweddol yng nghorff y fenyw. Ar ben hynny, wrth i'r cyfnod beichiogi gynyddu, mae newidiadau yn y corff yn cynyddu. Mae ad-drefnu yn y corff cyfan yn cael ei amlygu yn y deintiad. Mae hyn yn gofyn bod gennych syniad o bopeth a all effeithio'n negyddol ar ddeintiad menyw feichiog a ffetws. Mae dannedd drwg yn ddrwg mawr, sydd yn ...

Sut i ddilyn y dannedd yn ystod beichiogrwydd Darllenwch yn llwyr "

Pedair sgîl-effeithiau beichiogrwydd

  Mae bron pob merch o'r oedran cywir, ar ôl dysgu ei bod yn feichiog, yn cyfarch y newyddion hyn â gwên lawen. Yr ychydig ddyddiau cyntaf, mae'r fam feichiog wrth ei bodd â gwireddu ei swydd. Mae hi'n dweud wrth ei pherthnasau a'i ffrindiau am hyn, yn gwrando ar deimladau deffroadol y fam, ac yn sydyn wedi dod i'r siop ar gyfer y dillad isaf cyntaf, mae'n teimlo cyfog miniog. Felly am y tro cyntaf mae menyw yn sylweddoli ...

Pedair sgîl-effeithiau beichiogrwydd Darllenwch yn llwyr "

I wirio tebygolrwydd dull o feichiogrwydd yn gynnar yn ôl pob tebyg.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn eich cyflwyno i symptomau cyntaf beichiogrwydd ar gyfer eich hunanasesiad o'i ddigwyddiad. Bydd y gymhariaeth arferol o arwyddion beichiogrwydd rydyn ni wedi'u rhoi â'ch un chi yn rhoi cyfle i chi brofi'ch hun yn gywir yn ôl pob tebyg. Mae teimlad mor unigryw o gael ei eni y tu mewn i organeb fach yn anghymar ag unrhyw beth, a dylai pob merch ei brofi. Credir yn aml pan fydd beichiogrwydd yn digwydd ...

I wirio tebygolrwydd dull o feichiogrwydd yn gynnar yn ôl pob tebyg. Darllenwch yn llwyr "

Rwy'n ofni beichiogrwydd a geni, a yw hyn yn arferol? Sut i gael gwared ar ofn a pheidio â bod ofn beichiogrwydd a geni: cyngor seicolegwyr a meddygon

Beichiogrwydd a genedigaeth - y prif ddigwyddiad ym mywyd merch Am naw mis mae'n rhyfeddu at sut mae bywyd newydd yn datblygu y tu mewn iddi, yn gwrando'n llawen arni hi ei hun, yn disgwyl yn bryderus am wyrth genedigaeth y babi. Llawenydd, gobaith, diffyg amynedd, yr awydd i gofleidio'ch babi i'ch brest - mae'r teimladau hyn yn llawn o ddyddiau a nosweithiau'r fam feichiog. Ond gyda disgwyliad llawen pur, nid yw'n anghyffredin ...

Rwy'n ofni beichiogrwydd a geni, a yw hyn yn arferol? Sut i gael gwared ar ofn a pheidio â bod ofn beichiogrwydd a geni: cyngor seicolegwyr a meddygon Darllenwch yn llwyr "

Beichiogrwydd ar ôl 30: trowch y ddymuniad i mewn i un go iawn. Sut y bydd oedran yn newid, a beichiogrwydd ar ôl i 30 fod yn llwyddiannus

Dros y degawd diwethaf, mae nifer y menywod cyntefig yn eu 30au wedi dyblu. Yn wahanol i ychydig ddegawdau yn ôl, mae menywod dros 40 oed â'u beichiogrwydd cyntaf bellach yn cael eu hystyried yn norm. Does ryfedd beth achosodd y fath newid mewn oedran. Mae meddygaeth wedi camu ymlaen, nawr gall menyw a ystyriwyd yn anffrwythlon o'r blaen gael mwy nag un plentyn hyd yn oed. Meddygon ...

Beichiogrwydd ar ôl 30: trowch y ddymuniad i mewn i un go iawn. Sut y bydd oedran yn newid, a beichiogrwydd ar ôl i 30 fod yn llwyddiannus Darllenwch yn llwyr "

Sut i wahaniaethu rhwng cyferiadau go iawn yn ystod beichiogrwydd gan rai ffug? Nodweddion ymladd yn ystod beichiogrwydd yn anhygoel

Erbyn i'r babi gyrraedd, mae'r mwyafrif o famau beichiog yn barod i fynd. Paratowyd y meddyginiaethau angenrheidiol, paciwyd eu heiddo a dillad bach y babi, gwiriwyd dogfennau a chofnodion meddygol. Ceisiodd rhai ohonynt greu ystafell glyd a hardd i blant, i brynu'r teganau gorau. Mae'n anochel bod uchafbwynt beichiogrwydd yn agosáu ac mae popeth yn barod ar gyfer ymddangosiad y briwsion. A pho agosaf y foment hon, y fam fwy brawychus. ...

Sut i wahaniaethu rhwng cyferiadau go iawn yn ystod beichiogrwydd gan rai ffug? Nodweddion ymladd yn ystod beichiogrwydd yn anhygoel Darllenwch yn llwyr "