નર્સિંગ માતા ખોરાક

બાળજન્મ પછી તમે પ્રથમ મહિનામાં શું ખાઈ શકો છો

પ્રથમ મહિનામાં તમે નર્સીંગ મમ્મીને શું ખાઈ શકો?

જન્મ આપ્યા પછીનો પહેલો મહિનો શોધ, આનંદ અને મુશ્કેલીઓથી ભરેલો છે. મોમ એક સાથે હજારો બાળકોના આરોગ્ય, પોષણ, વર્તનથી સંબંધિત મુદ્દાઓની ચિંતા કરે છે. તે તેના શરીરને પણ સાંભળે છે, તે તેના માટે નવી પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે વર્તે છે. એક મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે તે સ્ત્રીનું પોતાનું પોષણ છે, કારણ કે તેનું આરોગ્ય અને બાળકનું પોષણ તેના પર નિર્ભર છે. વિષય “તમે શું ખાઈ શકો છો ...

પ્રથમ મહિનામાં તમે નર્સીંગ મમ્મીને શું ખાઈ શકો? સંપૂર્ણપણે વાંચો "

મહિના દ્વારા નર્સિંગ માતાની મેનૂ

મમ્મી અને બાળક એક જીવ છે. સ્ત્રી જે ખાય છે તે તરત જ બાળકના શરીરમાં પ્રવેશે છે, અને તેથી તે ખોરાકની ટીકા કરતા વધારે હોવું જોઈએ. મહિના દ્વારા તમારા આહારને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે ગોઠવવો? તમારા આહારમાં નવા ખોરાક ક્યારે દાખલ કરવા? મુખ્ય શબ્દ મોટાભાગની સ્તનપાન કરાવતી માતા તે જ ભૂલ કરે છે - તે ખૂબ ખાય છે ...

મહિના દ્વારા નર્સિંગ માતાની મેનૂ સંપૂર્ણપણે વાંચો "