સ્તનપાન

કેવી રીતે સ્તન દૂધ જથ્થો વધારવા માટે

સ્તનપાન સાથે દૂધની રકમ કેવી રીતે વધારવી

નાનું દૂધ? "દૂધનું પ્રમાણ વધારવા માટે શું કરવું જોઈએ (પીવું, ખાવું)?" "બાળક સતત સ્તન પર રહે છે, મને હંમેશાં ડર રહે છે કે તેની પાસે પૂરતું દૂધ ન હોય ..." "હું બાળકને એક ખોરાકમાં બે સ્તનો આપું છું, પરંતુ આ પૂરતું નથી, મારે સૂત્ર સાથે પૂરક છે. દૂધનું પ્રમાણ કેવી રીતે વધારવું? " "દૂધ નીકળી જાય તો પાછું આપી શકાય?" ઘણીવાર માતાઓ ...

સ્તનપાન સાથે દૂધની રકમ કેવી રીતે વધારવી સંપૂર્ણપણે વાંચો "

સ્તનપાનથી બાળકને કેવી રીતે બાળક છોડાવવું?

તેને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના સ્તનપાનમાંથી બાળકને કેવી રીતે છૂપાવી શકાય?

તમારે તમારા બાળકને ક્યારે સ્તનપાન કરાવવું જોઈએ? ફરજિયાત સ્તનપાન માટે ઓછામાં ઓછો સમયગાળો છે - ત્રણ મહિના સુધીની ઉંમર, પરંતુ જે માતાઓને સ્તનપાન સાથે સમસ્યા હોય છે તે માટે આ વધુ છે. છેવટે, દૂધ સાથે, બાળકને જરૂરી તમામ મહત્વપૂર્ણ પોષક તત્વો પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી શક્ય હોય ત્યાં સુધી સ્તનપાન ચાલુ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. મમ્મીને ચેતવણી આપવા માટે કહેવાતા કુદરતી સિગ્નલ છે ...

તેને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના સ્તનપાનમાંથી બાળકને કેવી રીતે છૂપાવી શકાય? સંપૂર્ણપણે વાંચો "