Fianakaviana sy tokantrano

Izany no antony tokony hialanao sotro miaraka amin'ny siramamy eny an-tokontany foana

Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nisy trangan-javatra tena mampalahelo hita manerana izao tontolo izao: nanjavona ny tantely tantely. Tamin'ny taona 1990 tany ho any dia nanamarika ity tranga hafahafa ity ny mpanangom-bokatra, ary tamin'ny 2006 dia nantsoina hoe "sendikàn'ny fandringanana colonies bee". Tsy afaka manazava ny mpahay siansa,