Tahaka ny tsy hitanay izay tadiavinareo. Mety hanampy ny fikarohana.