مرغ مست

مرغ مست

بسیاری از مردم دوست دارند یک مرغ کامل برای تعطیلات خانوادگی بخورند. یک مرغ را در ظرف آبجو پخت کنید مجموعه غنی از ادویه ها و عطر آبجو آن را اشتها آور و معطر می کند.

سوپ ساده "Kharcho"

سوپ ساده "Kharcho"

بسیاری از ما با سوپ گرجستان "Kharcho" آشنا هستند، اما همه آنها در مورد آماده سازی آن تصمیم نمی گیرند. و بیهوده، زیرا گزینه هایی وجود دارد که حتی می توانند انجام شوند

سوپ حکمت

سوپ حکمت

من بحث نخواهم کرد، اما اعتقاد بر این است که این سوپ به لطف کدو و خشخاش عملکرد مغز را بهبود می بخشد. علاوه بر این مواد غذایی، گوشت و فراوانی سبزیجات وجود دارد. سوپ تغذیه کننده و