Mga pamaagi sa 10 sa pagpataas sa usa ka maayong anak

Nagdamgo kami sa nagtubo nga malampuson, gawasnon ug malipayon nga mga bata. Ang tanan aron sila magkinabuhi nga puno, sigurado ug makapaikag nga kinabuhi. Apan nalimtan ba nato ang mahitungod sa usa ka importante nga kalidad, kung wala kini lisud nga mahimong malipayon?

Kini mao ang kaayo. Dili kini makahimo kanato nga mas madato sa materyal, apan kini nagpuno sa atong kinabuhi sa kahulogan. Sa katapusan, ang pagkahimong tawhanon ug pagkamabination usa ka butang nga kinahanglan nga gisalig sa mga ginikanan sa ilang pagpadako.

Unsaon pagtubo ang usa ka maayong tawo

Ang kalulot nagatino sa atong panglantaw sa kalibutan, busa imposible nga motubo ang usa ka maayong anak ug dili mausab sa samang higayon. Kung kita mangayo og usa ka butang gikan sa bata ug dili makaandam sa atong panig-ingnan, nan magtudlo kita sa pagmaniobra ug pagpanglimbong. Busa, ang pagbansay mao ang pinakamaayong paagi sa pagdala sa kaayo sa mga bata.

  • Pagtukod og usa ka nagasalig nga relasyon uban sa imong anak.
  • Mangin halimbawa sa iya.
  • Tabangi ang uban ug ilakip ang bata.
  • Basaha ang maayo nga mga libro ug tan-awa ang maayo nga mga cartoons.
  • Pagtudlo nga magmapasalamaton.
  • Pagkat-on sa pagtan-aw sa positibo sa kalibutan.
  • Tudloi ang imong anak nga maoy responsable sa iyang mga lihok.
  • Tahura ang personalidad sa imong anak. Ug magmaloloy-on sa imong anak.
  • Tabangi ang bata nga makat-on sa pagsabut sa ilang mga pagbati. Ayaw paghukom sa mga negatibong emosyon, apan tabangi sila nga mabuhi.
  • Tabangi ang bata sa pagtan-aw sa kalibutan nga walay bias ug stereotypes.

Source: ihappymama.ru

Ganahan ka ba sa artikulo? Ayaw kalimti ang pagpaambit niini sa imong mga higala - mapasalamaton sila!