Uncelisa unina ongumhlengikazi

Yini ongayidla ngenyanga yokuqala emva kokubeletha

Yini ongayidla umama ongumhlengikazi ngenyanga yokuqala?

Inyanga yokuqala emva kokubeletha igcwele ukutholwa, injabulo nobunzima. Umama ngasikhathi sinye ukhathazekile ngezinkulungwane zezindaba ezihlobene nempilo, ukondleka komzimba, nokuziphatha kwengane. Ulalela nomzimba wakhe, ukuthi uziphatha kanjani esimweni esisha ngawo. Enye yezinkinga ezicindezelayo ukondleka kowesifazane uqobo, ngoba impilo yakhe nokondleka kwengane kuncike kuyo. Isihloko esithi “ungadlani ...

Yini ongayidla umama ongumhlengikazi ngenyanga yokuqala? Funda kabanzi »