لومړنۍ کورسونه

د چين سړه سوپ

اوړی د ژمی څښاک او سوپ موسم دی! اوکروشکا، بیټروټ سوپ، ګازپاکو ... او که تاسو غواړئ یو څه هڅه وکړئ، د چین سرد سوپ هغه څه دي چې تاسو یې په لټه کې دي! سوپ

د هند د غوړ سوپ

په هند کې، دوی د لوبیا پیروي او ستاینه کوي، د سوپ سره د ډال په نامه یادېږي. تقريبا تل، سوپ سبزيجات شوي دي، مګر د مصالحاتو ډېروالي يې ډېر سواد کوي.