ډیسټس

"نښې" مڼې

"نښې" مڼې

"ناچاک" مڼې د لویانو، لوی غونډو یا یو رومانټینټ ډوډۍ لپاره د خوږ وړ خواږه دي. هغوی په اسانۍ سره چمتو کړئ! د مڼو د چمتو کولو په اړه تاسو به پریږدی

وچ شوی شیدې

وچ شوی شیدې

هو، هو! تاسو غلط نه یاست، دا وچ شوی شيدو دی! دا میټس په اسپانیا کې خورا مشهور دی. د دې ترکیب لیدل، ما پریکړه وکړه چې دا جوړ کړي، او غلطه نه وه: ماشومان