ډیسټس

دانوت هلوا

دانوت هلوا

دا خوښۍ د لویانو او ماشومانو دواړو سره مینه لري. که تاسو د اخلاقي خوږو مينه وال یاست، نو مهرباني وکړئ زما د ریښو کتنه وګورئ، زه به تاسو ته ووایم چې څنګه کڅوړه "