ਗਰਭਵਤੀ ਲੜਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ: ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸ. ਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਸੁਪਨੇ, ਕਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲ ਹੈ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ, ਕਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ.

ਇਕ ਦੋਸਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਗਰਭਵਤੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ

ਗਰਭਵਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੋਸਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ?

ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸ' ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਆਮ ਹਨ. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਹੁਦੇ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੋ ਨਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ - ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ.

ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਲਵਿਕ ਅੰਗ ਹਨ? ਜੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਅਜਿਹੀ ਸੁਪਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ.

ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ - ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਗੁਆਏ ਨਾ.

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ.

ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪੁੱਛੇਗੀ - ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭਵਤੀ ਗਰਲ ਫਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ - ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਫ਼ਰੌਡ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦੋਸਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ

ਫਰਾਉਡ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਦੋਸਤ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸੁਪਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੁਪਨਾ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ. ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ - ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਪਨਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗਰਭਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ

ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ - ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੁੜੀ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਇਕ ਵਿਆਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ- ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ.

ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ?

ਮਿਲਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ.

ਜੇ ਗਰਲਪਤਾ ਸੱਚਮੁਚ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਬੰਧਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.

ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕਿਤਾਬ ਗਰਿਸ਼ੀਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲ ਵਾਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ - ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ.

ਹੱਸੱਸ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

• ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਉਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ;

• ਰੁਕਾਵਟ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ - ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ;

• ਕਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ - ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ

ਸਰੋਤ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ - ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ!