ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਲੰਡਰ

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਲੰਡਰ

\ ਟੀਕਾਕਰਣ (ਲਾਤੀਨੀ vaccus -. ਇੱਕ ਗਊ) ਜ ਟੀਕਾ - antigenic ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜ ਇਸ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਛੋਟ ਫੁਸਲਾਉਣਾ ਨੂੰ. ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ, antigenic ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ: ਰੋਗਾਣੂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪਰ ਦੁਬਲੇ ਤਣਾਅ; ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ (ਨਾ-ਸਰਗਰਮ) ਰੋਗਾਣੂ; ਸ਼ੁੱਧ ...

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ

"ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਨ" - ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ 2 ਹੁੰਦੇ ਹਨ. Ovulation ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ...

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਗਰਭ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ.

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਗਰਭ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ.

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੀਨਹੈਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ 7 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 / 40 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ...